Evropské jídlo a víno:

Recept na udržitelnost

Objevte řadu základních evropských zemědělsko-potravinářských produktů.

Objevte řadu základních evropských zemědělsko-potravinářských produktů.

Seznamte se se zajímavými fakty, informacemi a četnými výhodami těchto produktů, díky nimž bude váš gastronomický výběr a kulinářský zážitek udržitelný a nezapomenutelný. Šafrán, víno, cukrovinky, občerstvení, mléčné výrobky... Chcete se dozvědět více? Čtěte dál! ⬇️⬇️

Seznamte se se zajímavými fakty, informacemi a četnými výhodami těchto produktů, díky nimž bude váš gastronomický výběr a kulinářský zážitek udržitelný a nezapomenutelný. Šafrán, víno, cukrovinky, občerstvení, mléčné výrobky... Chcete se dozvědět více? Čtěte dál! ⬇️⬇️

NASE VYROBKY: recept na udrzitelnost

Svačiny, mléčné výrobky, víno, šafrán, chléb, čokoláda... Najdete zde všechny základní produkty pro tvorbu udržitelných a chutných receptů.

Víno

Objevte bohatství evropského vinařství v naší pečlivě vybrané kolekci. Naše vína představují cestu tradice a chuti z vinice až do vaší sklenice, připravenou k otevření a vychutnání.

Cukrovinky

Žádná sbírka není úplná bez trochy sladkosti. Ponořte se do našich cukrářských zázraků s plástvemi medu, čokoládou a čajovými koláčky. Tyto lahodné pochoutky dodají vašim udržitelným kulinářským výtvorům dokonalý sladký nádech.

Mlékárna

Pokud patříte mezi milovníky sýrů, tyto sýry evropského původu vás nadchnou. Prozkoumejte naši nabídku mléčných pochoutek ze srdce Evropy.

Šafrán

Poznejte šafrán La Mancha, často nazývaný „červené zlato“, jedno z nejznámějších koření v gastronomii, které umocňuje chuť a vůni každého jídla a činí váš kulinářský zážitek skutečně výjimečným.

Svačiny

Prozkoumejte naši nabídku zdravých svačinek, které se hodí kdykoli během dne. Tyto lahodné a výživné svačinky kombinují energii a chuť, včetně bio kokosových tyčinek, ovocných tyčinek, kolagenových tyčinek… pro každou chuť!

Šafrán

Svačiny

Mlékárna

Cukrovinky

Sledujte nás a objevte všechny tyto úžasné produkty, zúčastněte se dárků, prozkoumejte recepty, které s nimi můžete vytvořit, a mnoho dalšího!

Pravni upozorneni

Před použitím těchto webových stránek si prosím přečtěte všechny části tohoto právního upozornění. Následující podmínky jsou závazné pro všechny uživatele těchto webových stránek.

V souladu s informační povinností stanovenou zákonem 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSI-CE) ze dne 11. července jsou níže uvedeny následující obecné informace o těchto webových stránkách.

Účelem tohoto textu je podrobně vysvětlit funkce této webové stránky a poskytnout vám informace týkající se vlastníka webové stránky a účelu obsahu, který je na ní obsažen.

Identifikační údaje

Toto právní upozornění upravuje používání služby webových stránek a informuje vás o následujících skutečnostech v souladu se zákonem č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu:

Název společnosti: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Sídlo: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

E-mailpoturnay@pks.sk

Telefon: +421 2 330 14 286

Daňové identifikační číslo (DIČ): ­­­SK2021615629

Registrační údaje:

Používání webových stránek a povinnosti uživatelů.

Uživatel se zavazuje používat webové stránky, jejich obsah a služby, aniž by porušoval platné právní předpisy, obecně uznávané zvyklosti a veřejný pořádek. Používání webových stránek k nezákonným nebo škodlivým účelům vůči PKS nebo třetí straně, které by jakýmkoli způsobem mohly způsobit škodu nebo bránit běžnému používání webových stránek, je zakázáno.

PKS zaručuje, že obsah a služby nabízené na webových stránkách respektují zásadu osobní důstojnosti, ochrany mládeže a dětí a nediskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství, názoru, národnosti, zdravotního postižení nebo jakéhokoli jiného osobního či sociálního aspektu.

Tyto všeobecné podmínky používání webových stránek neposkytují uživateli žádné jiné právo na používání, změnu, využívání, reprodukci, šíření nebo veřejné sdělování obsahu webových stránek, než které je zde výslovně uvedeno.

Obsah (informace, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, návrhy atd.) obsažený na portálu je majetkem společnosti PKS nebo je řádně povolen k šíření jejich oprávněnými vlastníky.

Společnost PKS se zavazuje, že se nebude podílet na klamavé reklamě, a proto je zakázána:

 • Používat k jakýmkoli jiným komerčním nebo reklamním účelům než těm, které jsou přísně povoleny.
 • Reprodukce, zveřejňování, šíření nebo úpravy, ať už v celku nebo po částech, pokud k tomu nebyl získán předchozí písemný souhlas oprávněných vlastníků nebo to není zákonem povoleno.
 • Jakékoli porušování práv společnosti PKS nebo jejích oprávněných vlastníků k nim.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví k obsahu a/nebo jakýmkoli jiným prvkům vloženým na webové stránky patří společnosti PKS nebo je společnost PKS řádně oprávněna je na těchto webových stránkách šířit.

V případě, že se uživatel nebo třetí strana domnívá, že došlo k porušení jeho oprávněných práv duševního vlastnictví v důsledku vložení určitého obsahu na webové stránky, musí tuto okolnost oznámit společnosti PKS a uvést:

 •  V případě, že nárok vznesla třetí strana odlišná od zúčastněné strany, uvede údaje o držiteli údajně porušených práv nebo uvede zastoupení, s nímž jedná.
 • Uveďte obsah chráněný právy duševního vlastnictví a jeho umístění na internetových stránkách, akreditaci uvedených práv duševního vlastnictví a výslovné prohlášení, v němž zúčastněná strana přijímá odpovědnost za pravdivost informací uvedených v oznámení.

Odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a obsah třetích stran.

Jediným účelem těchto odkazů je poskytnout uživateli možnost přístupu k uvedeným odkazům. Společnost PKS nenese žádnou odpovědnost za výsledky, které může uživatel získat z přístupu k uvedeným odkazům.

Každý uživatel, který má v úmyslu zřídit jakékoliv technické propojovací zařízení ze svých webových stránek na portál, musí od společnosti PKS získat předchozí písemné povolení. Zřízení odkazu v žádném případě neznamená existenci vztahu mezi společností PKS a vlastníkem stránek, na nichž je odkaz zřízen, ani přijetí či schválení jejich obsahu nebo služeb ze strany společnosti PKS.

Webová stránka, na níž je odkaz zřízen, nesmí obsahovat žádnou značku, název, logo, slogan ani jiné rozlišovací znaky patřící společnosti PKS, s výjimkou těch, které jsou výslovně povoleny.

Jednostranná změna a doba trvání

Společnost PKS si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit prezentaci a konfiguraci webových stránek, jakož i toto právní upozornění.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Společnost PKS neposkytuje žádnou záruku a za žádných okolností neodpovídá za škody jakékoli povahy, které mohou vzniknout v důsledku:

 • Nedostatečné dostupnosti, údržby a efektivního fungování webových stránek a/nebo jejich služeb či obsahu.
 • Existence virů, škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu.
 • Nezákonného, nedbalého nebo podvodného používání webových stránek, jejich služeb nebo obsahu ze strany uživatelů, které je v rozporu s těmito podmínkami, dobrou vírou, obecně uznávaným používáním nebo veřejným pořádkem.

Zpracování osobních údajů

Společnost PKS, jak je uvedeno v jejích Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, přijala odpovídající úroveň zabezpečení údajů, které zpracovává a spravuje, a to prostřednictvím všech technických prostředků a opatření, která jsou v její moci, aby zaručila jejich důvěrnost, zabránila jejich zneužití, ztrátě, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži.

Platná legislativa a jurisdikce

Pro řešení všech sporů nebo otázek souvisejících s těmito internetovými stránkami nebo činnostmi na nich prováděnými se použijí španělské právní předpisy, kterým se strany výslovně podřizují, a k řešení všech sporů vyplývajících z těchto stránek nebo souvisejících s jejich používáním jsou příslušné soudy a tribunály v místě bydliště žalobce, který se označí za spotřebitele, jinak jsou příslušné soudy a tribunály v Bruselu.

Kontakt

Pokud má kterýkoli uživatel jakékoli dotazy k tomuto právnímu upozornění nebo připomínky k němu, kontaktujte prosím poturnay@pks.sk nebo zašlete písemné sdělení na adresu uvedenou v záhlaví.

Zasady pouzivani souboru cookie

1. Definice a obecná funkce souborů cookie.

Co jsou to soubory cookie?

Tyto webové stránky používají soubory cookie a/nebo podobné technologie, které ukládají a načítají informace při prohlížení. Obecně lze tyto technologie použít k různým účelům, jako je například rozpoznání vás jako uživatele, získání informací o vašich zvyklostech při prohlížení nebo přizpůsobení způsobu zobrazení obsahu.

Konkrétní způsoby použití těchto technologií jsou popsány níže.

2. Informace o typu používaných souborů cookie a jejich účelu.

Technické soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují uživateli procházet naše webové stránky a používat různé možnosti nebo služby, které na nich existují, včetně těch, které používáme k umožnění správy a provozu webových stránek a k umožnění jejich funkcí a služeb, jako jsou např:

 • Řízení provozu a datové komunikace
 • Identifikace relace
 • Přístup do soukromé oblasti
 • Zapamatování položek v nákupním košíku
 • Provedení nákupního procesu objednávky
 • Správa platby
 • Kontrola podvodů spojených se zabezpečením služby
 • Podání žádosti o registraci nebo účast na události
 • Používání bezpečnostních prvků při prohlížení
 • Ukládání obsahu pro vysílání videí nebo zvuku
 • Umožnit dynamický obsah (např. animaci načítání textu nebo obrázku).
 • Sdílet obsah prostřednictvím sociálních sítí

Analytické:

Analytické jsou ty, které nám umožňují sledovat a analyzovat chování uživatelů webových stránek, včetně kvantifikace dopadu reklam.

Informace shromážděné prostřednictvím tohoto typu souborů cookie se používají k měření činnosti webových stránek, aplikací nebo platforem, aby bylo možné provádět zlepšení na základě analýzy údajů o využívání služby uživateli.

Soubory cookie s preferencemi nebo personalizací:

Jedná se o ty, které umožňují zapamatovat si informace, aby uživatel přistupoval ke službě s určitými charakteristikami, které mohou odlišit jeho zkušenosti od zkušeností ostatních uživatelů, jako je například jazyk, počet výsledků, které se zobrazí při vyhledávání, vzhled nebo obsah služby v závislosti na typu prohlížeče, přes který uživatel ke službě přistupuje, nebo na regionu, ze kterého ke službě přistupuje, atd.

Behaviorální reklama:

Jedná se o reklamy, které uchovávají informace o chování uživatele získané průběžným sledováním jeho zvyklostí při prohlížení webu, což umožňuje vytvořit specifický profil, na jehož základě se zobrazuje reklama.

3. Identifikace toho, kdo používá soubory cookie.

Soubory cookie třetích stran.

Analytické soubory cookie: umožňují nám kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistickou analýzu využívání nabízených služeb uživateli. Za tímto účelem se analyzuje vaše prohlížení našich webových stránek, abychom mohli zlepšit nabídku produktů nebo služeb, které nabízíme.

Soubory cookie služby Google Analytics

Stránky využívají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Spojené státy americké („Google“).

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem sledování vašeho používání stránek, sestavování zpráv o aktivitě na stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na stránkách a používáním internetu.

Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, pokud tak však učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Pokud tak však učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této stránky. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti GOOGLE: developers.google.com/analytics

4. Informace o tom, jak přijmout, odmítnout, odvolat souhlas nebo vymazat soubory cookie.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA poskytuje uživatelům systém pro správu nebo konfiguraci souborů cookie, pomocí kterého mohou povolit nebo zakázat soubory cookie, které považují za vhodné. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek, nelze zakázat.

Upozorňujeme, že pokud přijímáte soubory cookie třetích stran, měli byste mít možnost je odstranit z možností prohlížeče nebo ze systému, který nabízí sama třetí strana.

Stejně tak můžete povolit nebo zablokovat soubory cookie, jakož i vymazat údaje o prohlížení (včetně souborů cookie) v prohlížeči, který používáte. Podívejte se na možnosti a pokyny, které nabízí váš prohlížeč, abyste tak učinili. Upozorňujeme, že pokud přijímáte soubory cookie třetích stran, musíte je z možností prohlížeče vymazat.

V souladu s platnou legislativou, s výjimkou nezbytně nutných cookies a výkonnostních/analytických cookies, mohou tyto webové stránky používat cookies pouze s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka. Subjekt odpovědný za webové stránky se zavazuje používat soubory cookie pouze pro účely uvedené v těchto zásadách používání souborů cookie.

Je důležité si uvědomit, že používání souborů cookie je nezbytné pro správné fungování webových stránek jako celku, a proto se jejich přijetí doporučuje.

5. Informace o předávání údajů do třetích zemí.

Informace o předávání údajů do třetích zemí, které případně provádějí třetí strany uvedené v těchto zásadách používání souborů cookie, najdete v jejich příslušných zásadách (viz odkazy uvedené v části o souborech cookie třetích stran).

6. Používané soubory cookie a jejich účely

Níže jsou uvedeny informace o souborech cookie používaných na webových stránkách a účely zpracování údajů, které je odůvodňují.

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie jsou nutné k umožnění základních funkcí těchto stránek, jako je například zajištění bezpečného přihlášení nebo úprava preferencí souhlasu. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

Funkční

Funkční soubory cookie pomáhají plnit určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran.

Analytické

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách, jako je počet návštěvníků, míra odskočení, zdroj návštěvnosti atd.

7. Konfigurace uživatele pro zamezení souborů cookie.

Na našich webových stránkách a v souladu s platnou legislativou vám poskytujeme informace, které vám umožní nakonfigurovat váš prohlížeč / internetové prohlížeče tak, abyste zachovali soukromí a bezpečnost ve vztahu k souborům cookie. Proto vám poskytujeme informace a odkazy na oficiální stránky podpory hlavních prohlížečů, abyste se mohli rozhodnout, zda si přejete používání souborů cookie přijmout, či nikoli.

Soubory cookie můžete zablokovat prostřednictvím konfiguračních nástrojů prohlížeče nebo můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás upozornil, když chce server uložit soubor cookie:

a) Pokud používáte Microsoft Internet Explorer, v nabídce Nástroje > Možnosti Internetu > Soukromí > Nastavení.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9.

b) Pokud používáte Firefox, v nabídce Nástroje > Možnosti > Soukromí > Soubory cookie.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Pokud používáte prohlížeč Chrome, v části Možnosti > Rozšířené > Soukromí.

Chcete-li se dozvědět více support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Pokud používáte Operu, můžete prohlížeč nakonfigurovat v možnosti Zabezpečení a soukromí.

Další informace naleznete na adrese www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Doba uchovávání informací

Soubory cookie budou používány pouze a výhradně po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly v jednotlivých souborech cookie uvedeny. Pro všechny výše uvedené případy upravila strana odpovědná za webové stránky ve vztahu ke svým vlastním souborům cookie doby uchovávání informací, které lze vyhledat v prohlížeči.

Pokud jde o soubory cookie třetích stran, doby uchování informací lze konzultovat v zásadách ochrany osobních údajů odkazů uvedených v části o souborech cookie třetích stran.

Jakmile platnost souboru cookie vyprší, může být obnovena, pokud uživatel znovu souhlasí s jeho použitím.

Upozornění na vymazání souborů cookie

Pokud uživatel zakáže nebo vymaže soubory cookie ze svého prohlížeče, vzhledem k tomu, že se jedná o místní činnost prováděnou prostřednictvím samotného zařízení nebo prohlížeče, není možné, aby se správce webových stránek o této činnosti uživatele dozvěděl.

9. Zpracování osobních údajů.

Správce údajů

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Adresa: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Účely zpracování a právní základ

Účely zpracování jsou uvedeny v části „Použité soubory cookie a účely“.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je váš souhlas, který můžete spravovat a odvolat, a to v možnostech uvedených v tomto dokumentu.

Příjemci údajů

PSK bude shromážděné informace sdílet s:

Údaje mohou být sděleny orgánům veřejné moci a subjektům, a to za účelem splnění požadované zákonné povinnosti, jakož i poskytovatelům služeb a třetím stranám nezbytným pro správu a provádění souborů cookie.

Poskytovatelé služeb jednající naším jménem jako zpracovatelé údajů Google.

Kromě toho v souvislosti s identifikovanými soubory cookie třetích stran připomínáme, že tyto soubory cookie jsou buď odesílány z domény, kterou nespravuje PSK, ale příslušná třetí strana, nebo jsou odesílány z naší domény, ale shromážděné informace spravuje tato třetí strana.

Převody do třetích zemí

Zpracování údajů obvykle provádějí poskytovatelé služeb nacházející se v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemích, které byly prohlášeny za země s odpovídající úrovní ochrany.

V ostatních případech zaručujeme bezpečnost a legitimitu zpracování údajů tím, že od našich dodavatelů vyžadujeme, aby měli závazná podniková pravidla, která zaručují ochranu údajů podobnou těm, jež jsou stanovena evropskými normami, nebo aby se přihlásili ke standardním doložkám Evropské unie.

Doba uchovávání údajů

Údaje budou zpracovávány po dobu platnosti udělených oprávnění k použití. V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů budou tyto údaje uchovávány (po dobu promlčení úkonů vyplývajících z uvedeného oprávnění) výhradně za účelem plnění právních povinností požadovaných od PSK a za účelem formulování, uplatňování nebo obhajoby nároků.

Uplatňování práv a stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů / Práva subjektů údajů

Vlastník osobních údajů může v souladu s platnými předpisy uplatňovat práva týkající se těchto údajů (přístup, přenositelnost, odvolání souhlasu, oprava, námitka, omezení, výmaz) na výše uvedených poštovních a elektronických adresách. Stejně tak [se můžete] obrátit s jakýmikoliv nároky vyplývajícími ze zpracování vašich osobních údajů na španělskou agenturu pro ochranu údajů (www.agpd.es).

Zasady ochrany osobnich udaju

Kdo je správcem údajů?

 • Osobou zodpovědnou za zpracování vašich údajů je: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • CIF: SK2021615629
 • Poštovní Adresa: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Jaký typ údajů zpracováváme?

V závislosti na produktech, službách nebo funkcích, které chcete v daném okamžiku využívat, budeme muset zpracovávat určité údaje nebo jiné údaje.  Obecně se v závislosti na konkrétním případě bude jednat o následující údaje:

 • Vaše identifikační údaje (například: Vaše jméno, příjmení, jazyk, země, ze které s námi komunikujete, kontaktní údaje atd.).
 • Údaje o připojení, geolokační a navigační údaje (v případě, že s námi komunikujete například z mobilního telefonu).
 •  Obchodní údaje, pokud jste přihlášeni k odběru našeho newsletteru.
 • Údaje o vašem vkusu a preferencích.

Nezapomeňte, že pokud vás požádáme o vyplnění vašich osobních údajů, abychom vám umožnili přístup k některé funkci nebo službě webových stránek, označíme některá pole jako povinná, protože se jedná o údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout službu nebo vám umožnit přístup k dané funkci.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete nám tyto údaje neposkytnout, je možné, že nebudete moci dokončit svou registraci jako uživatel nebo nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce.

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

V závislosti na tom, jakým způsobem s našimi webovými stránkami pracujete, zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. Pro vyřízení žádostí nebo požadavků, které vznesete prostřednictvím různých prostředků začleněných do našich webových stránek.

  Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení nebo vyřešení vaší žádosti nebo požadavku

 2. Pro marketingové účely.

  Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budou vaše osobní údaje použity pro pravidelné zasílání firemních newsletterů.

  Nezapomeňte, že se z odběru Newsletteru můžete kdykoli bezplatně odhlásit, a to tak, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy správce údajů nebo podle pokynů, které vám poskytneme v každém našem sdělení.

 3. Pro správu sociálních sítí

  V případě, že nás sledujete nebo kontaktujete prostřednictvím různých sociálních sítí, na kterých jsme přítomni, budeme údaje, které nám jejich prostřednictvím poskytnete, zpracovávat výhradně za účelem odpovědi na vaše zprávy nebo komentáře a správy našeho seznamu kontaktů.

 4. Analýza použitelnosti a kvality za účelem zlepšení našich služeb (soubory cookie).

  Pokud přistupujete na naši platformu, informujeme vás, že budeme zpracovávat vaše údaje o prohlížení pro analytické a statistické účely, tj. abychom pochopili, jak uživatelé s naší platformou pracují, a mohli ji tak vylepšovat. Stejně tak příležitostně provádíme akce a průzkumy kvality, jejichž cílem je zjistit míru spokojenosti našich zákazníků a uživatelů a odhalit ty oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich údajů?

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje, závisí také na účelu, pro který je zpracováváme, takže v rámci následujících účelů nalezneme různé právní základy:

 1. Pozornost věnovaná žádostem o informace.

  Právním základem pro zpracování vašich údajů je informovaný souhlas s odpovědí na dotazy vznesené prostřednictvím webových stránek, který předpokládá souhlas s těmito podmínkami ze strany zájemce.         

 2. Marketing

  Právním základem pro zpracování vašich údajů pro marketingové účely je vámi udělený souhlas.

 3. Sociální sítě

  Základem oprávněnosti je informovaný souhlas s odpovědí na dotazy vznesené prostřednictvím sociální sítě, jakož i doba, kdy nás sledujete a chcete být součástí našeho seznamu kontaktů.

 4. Analýza použitelnosti a kvality (soubory cookie)

  Souhlas uživatele s implementací souborů cookie.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

 1. Žádost o informace.

  Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti nebo dotazu a poté po dobu 1 roku.

 2. Marketing.

  Vaše údaje budeme zpracovávat, dokud se neodhlásíte nebo nezrušíte odběr newsletteru.

 3. Sociální média

  Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti nebo dotazu a po dobu, kdy budete sledovat náš profil.

Budeme vaše údaje sdílet s třetími stranami?

 • Osobní údaje nebudou předávány ani sdělovány třetím stranám s výjimkou: zákonné povinnosti, získání vašeho výslovného souhlasu nebo oprávněného zájmu z naší strany, o kterém vás budeme řádně informovat. 

  Informujeme vás však, že jsme přítomni na následujících sociálních sítích..: Instagram, abychom naše sledující informovali o novinkách a službách společnosti.

  Na tyto sociální sítě můžete přistupovat dobrovolně a prostřednictvím odkazů dostupných na samotných webových stránkách nebo přímým a samostatným přístupem z prohlížeče nebo nainstalované aplikace.

  Měli byste vědět, že tato webová stránka nenese odpovědnost za použití údajů, které tyto sociální sítě mohou provést. Pokud jsou však tyto údaje generovány v sociální síti a vyplývají z interakce s naším oficiálním účtem, neseme za jejich zpracování společnou odpovědnost spolu se sociální sítí.

  Chcete-li souhlasit s naším přenosem z těchto webových stránek a zpracováním vašich údajů, měli byste si pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů sociální sítě, ke které chcete přistupovat:

  Před kliknutím na loga sociálních médií na našich webových stránkách se tedy můžete informovat a přesměrovat s předchozím vědomím zpracování vašich údajů a na základě dobrovolnosti.

  Rádi bychom vás však informovali, že webové stránky obsahují externí odkazy na:

  • Potravinárska komora Slovenska (PKS): https://www.pks.sk/
  • DOP Azafrán de La Mancha: https://doazafrandelamancha.com/es/
  • DOP Jumilla: https://jumilla.wine/
  • DO La Mancha: https://lamanchawines.com/
  • DO Almansa: https://denominacion-origen-almansa.com/

Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

Zavazujeme se, že budeme respektovat důvěrnost vašich osobních údajů a zaručíme vám výkon vašich práv.

Tato práva můžete bezplatně uplatnit zasláním e-mailu na naši adresu poturnay@pks.sk, v němž jednoduše uvedete důvod své žádosti a právo, které chcete uplatnit.

Pokud budeme považovat za nutné zjistit vaši totožnost, můžeme vás požádat o kopii dokladu prokazujícího vaši totožnost. Bez ohledu na účel nebo právní základ, na jehož základě vaše údaje zpracováváme, máte zejména právo na:

Požádat nás o přístup k údajům, které o vás uchováváme.

Požádat nás o opravu údajů, které o vás již máme. Upozorňujeme, že jakýmkoli aktivním poskytnutím svých osobních údajů nám zaručujete, že jsou pravdivé a přesné, a zavazujete se nás informovat o jejich změnách nebo úpravách.

Požádat nás o vymazání vašich údajů v rozsahu, ve kterém již nejsou potřebné pro účely, pro které je potřebujeme zpracovávat, jak jsme vás již dříve informovali, nebo v rozsahu, ve kterém již nemáme oprávnění je zpracovávat.

Požádat nás o omezení zpracování vašich údajů, což znamená, že nás v určitých případech můžete požádat, abychom dočasně přestali údaje zpracovávat nebo abychom je uchovávali déle, než je nutné, když je můžete potřebovat. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich údajů pro jakýkoli účel, máte rovněž právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Na získání osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě a na jejich předání jinému správci údajů.

romě toho, pokud je zpracování vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu, máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

Na závěr vás informujeme o vašem právu podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména u španělské agentury pro ochranu údajů https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Měny zásad ochrany osobních údajů.

Informace obsažené v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Pokud tak učiníme, budeme vás o tom informovat různými způsoby prostřednictvím platformy, včetně zaslání e-mailu, pokud je daná změna podstatná pro vaše soukromí, abyste si mohli změny prohlédnout, posoudit je a případně vznést námitku nebo se odhlásit z odběru jakékoli služby nebo funkce.

Informace o souborech cookie

Soubory cookie a podobná zařízení používáme k tomu, abychom vám usnadnili navigaci na Platformě, abychom věděli, jak s námi komunikujete, a abychom vám v některých případech mohli zobrazovat reklamu na základě vašich zvyklostí při prohlížení. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie, abyste se dozvěděli více o souborech cookie a podobných zařízeních, které používáme, o jejich účelu a dalších zajímavých informacích.

Zasady pouzivania suborov cookies

1. Definícia a všeobecná funkcia súborov cookies.

Čo sú súbory cookies?

Táto webová stránka používa súbory cookies a/alebo podobné technológie, ktoré ukladajú a získavajú informácie pri prehliadaní. Vo všeobecnosti môžu tieto technológie slúžiť na veľmi odlišné účely, ako je napríklad rozpoznanie vás ako používateľa, získanie informácií o vašich zvykoch pri prehliadaní alebo prispôsobenie spôsobu, akým sa obsah zobrazuje.

Špecifické využitie týchto technológií je popísané nižšie.

2. Informácie o type použitých súborov cookies a ich účele.

Technické súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používateľovi prechádzať našou webovou stránkou a využívať rôzne možnosti alebo služby, ktoré na nej existujú, vrátane tých, ktoré používame na umožnenie správy a prevádzky webovej lokality a umožnenie jej funkcií a služieb, ako napríklad:

 • Riadenie prevádzky a dátovej komunikácie
 • Identifikáciu relácie
 • Prístup do súkromnej oblasti
 • Zapamätanie si prvkov, ktoré tvoria nákupný košík
 • Vykonanie procesu nákupu objednávky
 • Správu platby
 • Kontrolu podvodov spojených s bezpečnosťou služby
 • Podávanie žiadosti o registráciu alebo účasť na podujatí
 • Používanie bezpečnostných prvkov počas navigácie
 • Ukladanie obsahu na vysielanie videí alebo zvuku
 • Povolenie dynamického obsahu (napríklad animácie načítavania textu alebo obrázkov)
 • Zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí

Analytické:

Sú to tie, ktoré nám umožňujú sledovať a analyzovať správanie používateľov webových stránok vrátane kvantifikácie dopadov reklám.

Informácie zhromaždené prostredníctvom tohto typu súborov cookies sa používajú na meranie aktivity webovej stránky, aplikácie alebo platformy, aby sa zaviedli vylepšenia založené na analýze údajov o používaní, ktoré realizovali používatelia služby.

Predvolieb alebo prispôsobenia:

Sú to tie, ktoré umožňujú používateľovi zapamätať si informácie, aby mal používateľ prístup k službe s určitými vlastnosťami, ktoré môžu odlíšiť jeho skúsenosti od skúseností iných používateľov, ako napríklad jazyk, počet výsledkov, ktoré sa majú zobraziť, keď používateľ vykoná vyhľadávanie, vzhľad alebo obsah služby v závislosti od typu prehliadača, cez ktorý používateľ pristupuje k službe alebo od regiónu, z ktorého používateľ pristupuje k službe atď.

Behaviorálne reklamné:

Sú to tie, ktoré uchovávajú informácie o správaní používateľov získané neustálym sledovaním ich zvykov pri prehliadaní, čo umožňuje vytvorenie špecifického profilu na zobrazovanie reklamy na jeho základe.

3. Identifikácia toho, kto používa súbory cookies.

Súbory cookies tretích strán.

Analytické súbory cookies: umožňujú kvantifikovať počet používateľov, a tak vykonávať štatistické meranie a analýzu využívania ponúkanej služby používateľmi. Za týmto účelom sa analyzuje vaša navigácia na našej webovej stránke s cieľom zlepšiť ponuku produktov alebo služieb, ktoré ponúkame.

Súbory cookies Google Analytics

Stránka využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc., subjekt, ktorého hlavné sídlo je na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

Google Analytics používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú stránku. Informácie vygenerované súborom cookies o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú priamo prenesené a uložené spoločnosťou Google na jej serveroch v Spojených štátoch.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely sledovania vášho používania stránky, zostavovania správ o aktivite na stránke a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na stránke a používaním internetu.

Spoločnosť Google môže preniesť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Ak si to želáte, môžete odmietnuť spracovanie osobných údajov alebo informácií odmietnutím používania súborov cookies výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Ak tak však urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GOOGLE:  developers.google.com/analytics

4. Informácie o tom, ako prijať, odmietnuť, odvolať súhlas alebo vymazať súbory cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA sprístupňuje používateľovi systém správy alebo konfigurácie súborov cookies, pomocou ktorého môže povoliť alebo zakázať súbory cookies podľa vlastného uváženia. Súbory cookies potrebné na fungovanie webovej stránky nie je možné zakázať.

Upozorňujeme, že ak prijmete súbory cookies tretích strán, musíte ich mať možnosť vymazať z možností prehliadača alebo zo systému ponúkaného samotnou treťou stranou.

Podobne môžete povoliť alebo zablokovať súbory cookies, ako aj vymazať údaje o prehliadaní (vrátane súborov cookies) z prehliadača, ktorý používate. Pozrite si možnosti a pokyny, ktoré ponúka váš prehliadač. Upozorňujeme, že ak prijmete súbory cookies tretích strán, musíte ich odstrániť z možností prehliadača.

V súlade s aktuálne platnou legislatívou, s výnimkou nevyhnutne potrebných súborov cookies a výkonnostných/analytických súborov cookies, môže táto webová stránka využívať súbory cookies len s predchádzajúcim a výslovným súhlasom návštevníka. Subjekt zodpovedný za webovú stránku sa zaväzuje používať súbory cookies iba na účely uvedené v týchto zásadách používania súborov cookies.

Je dôležité poznamenať, že používanie súborov cookies je nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky ako celku, preto sa odporúča ich prijatie.

5. Informácie o prenosoch údajov do tretích krajín.

O prenosoch do tretích krajín, ktoré prípadne vykonávajú tretie strany uvedené v týchto zásadách používania súborov cookies, sa môžete dozvedieť v ich zodpovedajúcich zásadách (pozrite si odkazy uvedené v časti Súbory cookies tretích strán).

6.Používané súbory cookies a príslušné účely

Informácie o súboroch cookies používaných na webovej stránke sú podrobne uvedené nižšie, ako aj účely spracovania údajov, ktoré ich oprávňujú.

Nevyhnutné

Nevyhnutné súbory cookies sú potrebné na umožnenie základných funkcií tejto stránky, ako je poskytovanie zabezpečeného prihlásenia alebo úprava preferencií súhlasu. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje.

Funkčné

Funkčné súbory cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie komentárov a ďalšie funkcie tretích strán.

Analytické

Analytické súbory cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookies pomáhajú poskytovať informácie o ukazovateľoch, ako je počet návštevníkov, miera odchodov, zdroj návštevnosti atď.

7. Konfigurácia používateľa, aby ste sa vyhli súborom cookies.

Z našej webovej stránky a v súlade s platnými právnymi predpismi vám sprístupňujeme informácie, ktoré vám umožňujú nakonfigurovať váš internetový prehliadač/prehliadače tak, aby ste si zachovali súkromie a bezpečnosť v súvislosti so súbormi cookies. Z tohto dôvodu vám poskytujeme informácie a odkazy na oficiálne stránky podpory hlavných prehliadačov, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete alebo nechcete prijať používanie súborov cookies.

Súbory cookies teda môžete zablokovať pomocou konfiguračných nástrojov prehliadača alebo môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vás upozornil, keď server bude chcieť uložiť súbor cookies:

a) Ak používate Microsoft Internet Explorer, v ponuke možnosť Nástroje > Možnosti siete Internet > Súkromie > Nastavenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránky windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies a windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9.

b) Ak používate Firefox, v ponuke možnosť Nástroje > Možnosti > Súkromie > Cookies.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Ak používate Chrome, v časti Možnosti > Rozšírené možnosti > Ochrana osobných údajov.

Viac informácií na stránke support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Ak používate Operu, v možnosti Bezpečnosť a súkromie môžete nakonfigurovať prehliadač. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Obdobia uchovávania informácií

Súbory cookies sa budú používať jedine a výlučne na čas potrebný na splnenie účelov, na ktoré bol každý súbor cookies určený. Pre vyššie uvedené osoba zodpovedná za webovú stránku prispôsobila doby uchovávania informácií, ktoré je možné v prehliadači zobraziť v súvislosti s jej vlastnými súbormi cookies.

Pokiaľ ide o súbory cookies tretích strán, obdobia uchovávania možno nájsť v Zásadách ochrany osobných údajov odkazov zobrazených v časti Súbory cookies tretích strán.

Po vypršaní platnosti súboru cookies je možné ho obnoviť, ak používateľ znova prijme jeho používanie.

Upozornenie na vymazanie súborov cookies

Ak používateľ zakáže alebo vymaže súbory cookies zo svojho prehliadača, vzhľadom na to, že ide o činnosť, ktorá sa vykonáva lokálne prostredníctvom zariadenia alebo samotného prehliadača, nebude možné, aby sa osoba zodpovedná za webovú stránku dozvedela o tejto akcii používateľa.

9. Spracovanie osobných údajov.

Osoba zodpovedná za spracovanie

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Riaditeľ: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Účely spracovania a právny základ

Účely spracovania sú uvedené v časti „Použité súbory cookies a účely“

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania je váš súhlas, ktorý môžete spravovať a odvolať v rámci možností uvedených v tomto dokumente.

Príjemcovia údajov

PSK bude zdieľať zhromaždené informácie s:

Údaje môžu byť oznámené úradom a verejným orgánom na splnenie požadovanej zákonnej povinnosti, ako aj poskytovateľom služieb a tretím stranám potrebným na správu a vykonávanie súborov cookies.

Poskytovatelia služieb konajúci v našom mene ako spracovatelia údajov Google

Ďalej vám v súvislosti s identifikovanými súbormi cookies tretích strán pripomíname, že tieto súbory cookies sú buď odosielané z domény, ktorú nespravuje PSK, ale príslušná tretia strana, alebo sú odosielané z našej domény, ale zhromaždené informácie spravuje táto tretia strana.

Prenosy do tretích krajín

Spracovanie údajov vo všeobecnosti vykonávajú poskytovatelia služieb so sídlom v Európskom hospodárskom priestore alebo v krajinách, ktoré majú deklarovanú primeranú úroveň ochrany.

V ostatných prípadoch garantujeme bezpečnosť a legitímnosť spracovania údajov tým, že od našich dodávateľov požadujeme, aby mali záväzné podnikové pravidlá, ktoré zaručujú ochranu informácií podobným spôsobom, ako sú stanovené európskymi normami, alebo aby sa prihlásili k štandardným doložkám Európskej únie.

Doba uchovávania údajov

Údaje budú spracované, kým udelené povolenia na použitie zostanú v platnosti. V súlade s nariadeniami o ochrane údajov budú tieto údaje uchovávané (počas premlčacej doby úkonov vyplývajúcich z uvedeného povolenia) výlučne na účely splnenia zákonných povinností požadovaných od PSK a na formulovanie, uplatňovanie alebo obhajobu nárokov.

Uplatňovanie práv a nárokov pred Úradom na ochranu osobných údajov / Práva zainteresovaných strán

Vlastník osobných údajov si môže svoje práva (prístup, prenosnosť, odvolanie súhlasu, oprava, námietka, obmedzenie, vymazanie) uplatniť v súlade s platnými predpismi na poštovej a elektronickej adrese uvedenej vyššie. Podobne [môže/te] nasmerovať nároky vyplývajúce zo spracovania vašich osobných údajov na Španielsku agentúru pre ochranu údajov (www.agpd.es).

ZASADY OCHRANY OSOBNYCH UDAJOV

Kto Je Správca Údajov?

SPRÁVCA ÚDAJOV je: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

 • IČ DPH: SK2021615629
 • Poštová adresa: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovensko
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Aký Typ Údajov Spracovávame?

V závislosti od produktov, služieb alebo funkcií, ktoré by ste chceli v danom čase využívať, budeme musieť spracovať niektoré údaje alebo iné. Bude to závisieť od každého prípadu, ale vo všeobecnosti to budú tieto údaje:

 • Vaše identifikačné údaje (napr. krstné meno, priezvisko, jazyk, krajina, z ktorej s nami komunikujete, kontaktné údaje atď.)
 • Údaje o pripojení, geolokácii a prehliadaní (napríklad v prípade, že s nami komunikujete z mobilného telefónu).
 • Obchodné informácie, ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera.
 • Údaje o vašich záľubách a preferenciách.

Pamätajte, že keď vás požiadame o vyplnenie vašich osobných údajov, aby sme vám umožnili prístup k funkcii alebo službe na webovej stránke, označíme niektoré polia ako povinné, pretože ide o údaje, ktoré potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť službu alebo aby sme vám umožnili prístup k príslušnej funkcii.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje, možno nebudete môcť dokončiť registráciu používateľa alebo využívať výhody týchto služieb alebo funkcií.

Na Aký Účel Spracovávame Vaše Osobné Údaje?

V závislosti od vašej interakcie s našou webovou stránkou budeme vaše osobné údaje spracovávať na nasledujúce účely:

1. Vybaviť vaše požiadavky rôznymi spôsobmi uvedenými na našej webovej stránke.

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spracovanie alebo vyriešenie vašej požiadavky alebo žiadosti.

2. Na marketingové účely.

Pokiaľ sa prihlásite na odber nášho newslettera, vaše osobné údaje budú použité na zasielanie pravidelných firemných newsletterov.

Majte, prosím, na pamäti, že odber newslettera môžete kedykoľvek a bezplatne odhlásiť tak, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailovej adresy prevádzkovateľa údajov alebo sa budete riadiť pokynmi, ktoré vám poskytneme v každej našej komunikácii.

3. Pre správu sociálnych médií

V prípade, že nás sledujete alebo nás kontaktujete prostredníctvom rôznych sociálnych sietí, v ktorých sme prítomní, budeme spracovávať údaje, ktoré nám prostredníctvom týchto sietí poskytnete, výhradne za účelom odpovedania na vaše správy alebo komentáre a za účelom spravovania nášho zoznamu kontaktov.

4. Analýza použiteľnosti a kvality pre zlepšenie našich služieb (cookies)

Ak pristupujete na našu platformu, informujeme vás o tom, že vaše údaje o prehliadaní budeme spracovávať na analytické a štatistické účely, aby sme pochopili, ako používatelia interagujú s našou platformou, a na základe toho ju zlepšovať. Podobne príležitostne realizujeme akcie a prieskumy kvality, ktorých cieľom je zistiť mieru spokojnosti našich zákazníkov a používateľov a odhaliť oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenie.

Na Základe Čoho Je Spracovanie Vašich Údajov Legálne?

Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať vaše osobné údaje, závisí aj od účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú, preto existujú rôzne právne základy pre tieto účely:

 1. Vybavenie žiadostí o informácie.

Právnym základom spracovania vašich údajov je informovaný súhlas s odpovedaním na otázky vznesené prostredníctvom webovej stránky, čo znamená, že zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Marketingové účely.

Právnym základom spracovania vašich údajov na marketingové účely je váš súhlas.

3. Prístup k našim sociálnym sieťam.

Právnym základom je informovaný súhlas s odpovedaním na otázky vznesené prostredníctvom sociálnej siete, ako aj čas, kedy nás sledujete a chcete byť súčasťou nášho zoznamu kontaktov.

4. Analýza použiteľnosti a kvality (cookies)

Na používanie súborov cookies potrebujeme súhlas používateľa.

Ako Dlho Sú Vaše Údaje Uchovávané?

1. Žiadosť o informácie.

Vaše údaje budeme spracovávať dovtedy, kým to bude potrebné na vybavenie vašej žiadosti alebo dopytu a po dobu jedného roka.

2. Marketing.

Vaše údaje budeme spracovávať, kým sa neodhlásite alebo nezrušíte odber nášho newslettera.

3. Sociálne siete.

Vaše údaje budeme spracovávať dovtedy, kým to bude potrebné na vybavenie vašej žiadosti alebo dopytu a po dobu, kým zostanete sledovateľom nášho profilu.

Budeme Zdieľať Vaše Údaje S Tretími Stranami?

Osobné údaje nebudú prenesené ani poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu zákonnej povinnosti, ak získame váš výslovný súhlas alebo ak pochopíme, že z našej strany existuje oprávnený záujem, ktorý vám bude náležite oznámený.

Napriek tomu by sme vás chceli informovať, že pre informovanie našich sledovateľov o novinkách a službách našej spoločnosti máme vytvorený profil na sociálnych sieťach: Instagram.

K týmto sociálnym sieťam môžete pristupovať dobrovoľne prostredníctvom odkazov dostupných na našej webovej stránke alebo priamym prístupom k nim, ako aj samostatne z vášho prehliadača alebo nainštalovanej aplikácie.

Upozorňujeme, že táto webová stránka nezodpovedá za používanie údajov, ktoré môžu tieto sociálne siete vytvárať. Keď sa však takéto údaje generujú na sociálnej sieti a pochádzajú z interakcie s naším oficiálnym účtom, budeme spolu so sociálnou sieťou zodpovední za ich spracovanie.

Ak chcete vyjadriť súhlas s naším prenosom z tejto webovej stránky a spracovaním vašich údajov, mali by ste si pozorne prečítať zásady ochrany osobných údajov sociálnej siete, ku ktorej chcete pristupovať:

Týmto spôsobom môžete byť pred kliknutím na logá sociálnych médií na našej webovej stránke informovaní a presmerovaní s predchádzajúcimi znalosťami o spracovaní vašich údajov a na dobrovoľnom základe.

Upozorňujeme však, že webová stránka obsahuje externé odkazy na:

Aké Sú Vaše Práva, Keď Nám Poskytujete Vaše Údaje?

Zaväzujeme sa rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a zabezpečiť, aby ste si mohli uplatňovať svoje práva.

Tieto práva môžete uplatniť bezplatne zaslaním e-mailu na našu adresu poturnay@pks.sk, kde jednoducho uvediete dôvod vašej žiadosti a právo, ktoré si želáte uplatniť.

Ak to budeme považovať za potrebné na vašu identifikáciu, môžeme vás požiadať o kópiu dokladu preukazujúceho vašu totožnosť. Bez ohľadu na účel alebo právny základ, na základe ktorého spracúvame vaše údaje, máte najmä právo:

Požiadať o prístup k údajom, ktoré o vás máme.

Požiadať o opravu údajov, ktoré už máme. Upozorňujeme, že aktívnym poskytovaním vašich osobných údajov akýmkoľvek spôsobom potvrdzujete, že tieto údaje sú pravdivé a presné, a zaväzujete sa nás informovať o akýchkoľvek ich zmenách alebo úpravách.

Požiadať o vymazanie vašich údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich potrebujeme spracovávať v súlade s tým, čo ste boli predtým informovaní, alebo v rozsahu, v akom už na to nemáme oprávnenie.

Požiadať o obmedzenie spracúvania svojich údajov, čo znamená, že v určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné pozastavenie spracúvania vašich údajov alebo ich uchovávanie dlhšie, ako je potrebné, keď ich budete potrebovať. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich údajov na akýkoľvek účel, máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi údajov.

Okrem toho, ak je spracovanie vašich údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte tiež právo namietať proti spracovaniu týchto údajov.

Nakoniec ste týmto informovaní o svojom práve podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov, najmä španielskemu úradu na ochranu údajov  https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Zmeny V Zásadách Ochrany Osobných Údajov

Informácie obsiahnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, ak to považujeme za vhodné. Ak tak urobíme, budete upozornení rôznymi spôsobmi prostredníctvom platformy alebo e-mailom, keď bude predmetná zmena významná pre vaše súkromie, aby ste si mohli zmeny skontrolovať a posúdiť, a ak je to vhodné, namietať proti nim alebo zrušiť odber akejkoľvek služby alebo funkcie.

Informácie O Súboroch Cookies

Súbory cookies a podobné zariadenia používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania na platforme, na pochopenie toho, ako s nami komunikujete, a na to, aby sme vám v určitých prípadoch mohli zobrazovať reklamy na základe vašich zvykov pri prehliadaní. Prečítajte si naše Zásady používania súborov cookies, aby ste sa dozvedeli viac o súboroch cookies a podobných zariadeniach, ktoré používame, o ich účele a ďalších zaujímavých informáciách.

PRAVNE OZNAMENIE

Pred použitím tejto webovej lokality sa uistite, že ste si prečítali každú časť tohto právneho oznámenia. Všetci používatelia stránky sú viazaní nasledujúcimi podmienkami.

V súlade s povinnosťou poskytovať informácie podľa španielskeho zákona 34/2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSI-CE) z 11. júla sú nižšie uvedené všeobecné informácie týkajúce sa tejto webovej stránky.

Účelom tohto textu je podrobne vysvetliť funkcie tejto webovej stránky a poskytnúť vám informácie týkajúce sa vlastníka webovej stránky a účelu obsahu, ktorý je na nej uvedený.

Identifikačné Údaje

Názov spoločnosti: PKS (POTRAVINÁRSKA KOMORA SLOVENSKA)

Registrovaná kancelária: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovensko

E-mail: poturnay@pks.sk

Telefón: +421 2 330 14 286

Daňový identifikačný kód (IČ DPH):SK2021615629

Registračné údaje:

Používanie Webovej Stránky A Povinnosti Používateľov

Používateľ sa zaväzuje používať túto webovú stránku, jej obsah a služby bez porušovania platnej legislatívy, všeobecne uznávaných spôsobov používania a verejného poriadku. Používanie webovej stránky na nezákonné alebo škodlivé účely voči PKS alebo tretej strane, ktoré môže spôsobiť poškodenie alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do bežného používania webovej stránky, je prísne zakázané.

PKS zabezpečuje, aby obsah a služby ponúkané touto stránkou rešpektovali zásady osobnej dôstojnosti a ochrany mládeže a detstva, ako aj zásadu nediskriminácie z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva, názoru, národnosti, zdravotného postihnutia alebo z akéhokoľvek iného osobného alebo sociálneho aspektu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky webovej stránky neudeľujú používateľovi žiadne iné právo používať, meniť, využívať, reprodukovať, distribuovať alebo verejne komunikovať obsah webovej stránky akýmkoľvek iným spôsobom, ako je tu výslovne uvedené.

Obsah (informácie, zvukové a/alebo obrazové súbory, fotografie, dizajn atď.) uvedený na stránke je majetkom PKS alebo bol riadne schválený na šírenie ich oprávnenými vlastníkmi.

PKS sa zaväzuje, že sa nebude podieľať na klamlivej reklame. Preto sú výslovne zakázané nasledujúce činnosti:

 • Používanie stránky na akékoľvek iné komerčné alebo reklamné účely, ako sú tie, ktoré sú prísne povolené.
 • Reprodukcia, publikácia, distribúcia alebo úprava, vcelku alebo čiastočne, stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu právoplatných vlastníkov, alebo ako to povoľuje zákon.
 • Akékoľvek porušenie práv PKS alebo jej oprávnených vlastníkov.

Duševné A Priemyselné Vlastníctvo

Používateľ uznáva a akceptuje, že všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu a/alebo akýchkoľvek iných prvkov vložených na webovú stránku patria PKS alebo spoločnosti ATLAS, ktorá je riadne oprávnená na ich šírenie na tejto webovej stránke.

V prípade, že sa používateľ alebo tretia strana domnieva, že došlo k porušeniu jeho zákonných práv duševného vlastníctva v dôsledku uvedenia určitého obsahu na webovú stránku, musí túto okolnosť oznámiť PKS a predložiť:

 • Údaje o držiteľovi údajne porušených práv alebo v prípade, že sťažnosť podáva iná tretia strana ako dotknutá osoba, zastúpenie, pod ktorým koná.
 • Odkaz na konkrétny obsah chránený právami duševného vlastníctva a jeho umiestnenie na webovej stránke, akreditácia uvedených práv duševného vlastníctva a výslovné vyhlásenie, v ktorom zainteresovaná strana preberá zodpovednosť za pravdivosť informácií uvedených v oznámení.

Odkazy

Táto webová stránka poskytuje odkazy na iné webové stránky a obsah vo vlastníctve tretích strán.

Jediným účelom odkazov je poskytnúť používateľovi možnosť prístupu k týmto odkazom. PKS nenesie žiadnu zodpovednosť za možné výsledky, ktoré môžu používateľovi vzniknúť v dôsledku prístupu k týmto odkazom.

Každý používateľ, ktorý má v úmysle vytvoriť akýkoľvek technický odkaz zo svojej webovej stránky na túto stránku, musí získať predchádzajúce písomné povolenie od PKS. Vytvorenie odkazu v žiadnom prípade neznamená existenciu vzťahu medzi PKS a vlastníkom stránky, na ktorej je odkaz vytvorený, ani prijatie alebo schválenie obsahu alebo služieb PKS.

Webová stránka, na ktorej je vytvorený odkaz, nebude obsahovať žiadnu značku, označenie, logo, slogan alebo iné rozlišovacie znaky patriace PKS, okrem tých, ktoré sú výslovne povolené.

Jednostranná Úprava A Trvanie

PKS si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť prezentáciu a konfiguráciu webovej stránky, ako aj toto Právne oznámenie.

VYLÚČENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

PKS neposkytuje žiadnu záruku a ani v žiadnom prípade nezodpovedá za škody akejkoľvek povahy, ktoré by mohli byť spôsobené:

 • Nedostatočnou dostupnosťou, údržbou a efektívnym fungovaním webovej stránky a/alebo jej služieb alebo obsahu.
 • Existenciou vírusov, zlomyseľných alebo škodlivých programov v obsahu.
 • Nezákonným, nedbalým, podvodným používaním webovej stránky, jej služieb alebo jej obsahu používateľom v rozpore s týmito podmienkami, s dobrou vierou, so všeobecne akceptovanými spôsobmi použitia alebo v rozpore s verejným poriadkom.

Spracovanie Osobných Údajov

PKS, ako uvádza vo svojich Zásadách ochrany osobných údajov (ktoré si môžete prečítať na tejto webovej stránke), prijala primeranú úroveň zabezpečenia údajov, ktoré spracúva a spravuje, pričom zahŕňa všetky technické prostriedky a opatrenia, ktoré má k dispozícii, aby zaručila ich dôvernosť a zabránila ich zneužitiu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a krádeži.

Platné Právo A Jurisdikcia

Na riešenie všetkých sporov alebo otázok týkajúcich sa tejto webovej stránky alebo činností na nej vykonávaných sa použije španielske právo, ktorému sa strany výslovne podrobujú. Súdy a tribunály v mieste bydliska navrhovateľa, ktorý sa identifikuje ako spotrebiteľ, sú príslušné na riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú z používania tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ním, a ak sa tak nestane, jurisdikciu majú súdy a tribunály mesta Brusel.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky k tomuto Právnemu oznámeniu alebo akékoľvek pripomienky k nemu, kontaktujte, prosím, poturnay@pks.sk alebo pošlite písomnú správu na adresu uvedenú v záhlaví.

Privacy Policy

Who is the data controller?

 • The data controller is: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Postal address: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Wat kind of data do we process?

Depending on the products, services, or functionalities that you would like to enjoy at any given time, we will need to process some data or others. It will depend on each case, but generally such data shall be the following:

 • Your identification data (e.g., your first name, surname, language, country from which you interact with us, contact details, etc.)
 • Connection, geolocation and browsing data (in case you interact with us from your mobile phone, for example).
 • Commercial information were you subscribed to our newsletter.
 • Data on your likes and preferences.

Remember that when we ask you to fill in your personal data in order to give you access to a feature or service on the website, we will mark some fields as mandatory, as these are data that we need in order to provide you with the service or give you access to the feature in question.

Please note that if you choose not to provide us with these details, you may not be able to complete your user registration or take advantage of these services or functionalities.

For what purpose do we process your personal data?

Depending on how you interact with our website, we will process your personal data for the following purposes:

 1. To attend to the requests that you make through the different means included on our website.
  We only process personal data that is strictly necessary to process or resolve your request or application.
 2. For marketing purposes.
  Insofar as you subscribe to our Newsletter, your personal data will be used to send you regular company newsletters.

  Please bear in mind that you can unsubscribe from the Newsletter, at any time and free of charge, by contacting us via the e-mail address of the data controller or by following the instructions that we will provide you with in each of our communications.

 3. For social media management
  In the event that you follow us or contact us through the different social networks in which we are present, we will process the data you provide through these networks for the sole purpose of responding your messages or comments and managing our contact list.
 4.  Usability and quality analysis for the improvement of our services (Cookies)
  If you access our Platform, you are hereby informed that we will process your browsing data for analytical and statistical purposes, i.e., to understand how users interact with our platform and thus improve it. Similarly, we occasionally implement quality actions and surveys aimed at finding out our customers‘ and users‘ degree of satisfaction and to detect those areas in which improvements can be made.

On what grounds is the processing of your data legitimised?

The legal basis that allows us to process your personal data also depends on the purpose for which the data is processed, so there are different legal bases for the following purposes:

 1. To attend information requests.

  The legal basis for the processing of your data is the informed consent to respond to queries raised through the website, which implies the acceptance of these terms and conditions by the customer.

 2. For marketing.

  The legitimate basis for processing your data for marketing purposes is your consent.

 3. To attend to our social networks

  The basis of legitimacy is the informed consent to respond to queries raised through the social network, as well as the time when you follow us and want to be part of our contact list.

 4. Usability and quality analysis (Cookies)

  We shall need user consent to use cookies.

For how long is your data stored?

 1. Information request.

  We will process your data as long as it is necessary to handle your request or enquiry and for one year thereafter.

 2. Marketing.

  We will process your data until you unsubscribe or cancel your subscription to our newsletter.

 3. Social networks

  We will process your data as long as it is necessary to handle your request or enquiry and for as long as you remain a follower of our profile.

Will we share your data with third parties?

Personal data will not be transferred or communicated to third parties, except in case of legal obligation, if we obtain your express consent or if we understand that there is a legitimate interest on our part, which shall be duly communicated to you.

Nonetheless, we would like to inform you that, to keep our followers informed about the news and services of our company, we have a profile on the following social networks: Instagram.

You can access these social networks voluntarily through the links available on our website or by accessing them directly, as well as on your own from your browser or installed application.

Please note that this website is not responsible for the use of the data that these social networks may make. However, when such data is generated on a social network and derive from an interaction with our official account, we will be jointly responsible for the processing —together with the social network.

In order to consent to our transfer from this website and the processing of your data, you should carefully read the privacy policy of the social network you mean to access:

This way, before clicking on the social media logos on our website, you can be informed and redirected with prior knowledge of the processing of your data and on a voluntary basis.

However, please note that the website contains external links to:

What are your rights when you provide us with your data?

We undertake to respect the confidentiality of your personal data and to ensure that you can exercise your rights.

You may exercise these rights at no charge by sending us an e-mail to our address poturnay@pks.sk simply indicating the reason for your request and the right you wish to exercise.

Should we deem it necessary in order to identify you, we may ask you for a copy of a document proving your identity. In particular, regardless of the purpose or legal basis under which we process your data, you have the right to:

Ask for access to the data we have about you.

Ask to rectify the data we already have. Please note that by actively providing us with your personal data by any means, you confirm that such data is true and accurate, and you commit to notifying us of any changes or modifications thereto.

Ask to delete your data, to the extent that it is no longer necessary for the purpose for which we need to process it in accordance with what you were previously informed, or to the extent that we no longer have the legitimacy to do so.

Ask for the restriction of the processing of your data, which means that in certain cases you can ask us to temporarily suspend the processing of your data or to keep it longer than necessary when you may need it. If you have provided us with your consent to the processing of your data for any purpose, you also have the right to withdraw your consent at any time.

To receive the personal data that you have provided in a structured, commonly used, and machine-readable format and to transmit it to another data controller.

Moreover, where the processing of your data is based on our legitimate interest, you also have the right to object to the processing of such data.

Finally, you are hereby informed of your right to lodge a complaint with the relevant data protection supervisory authority, in particular with the Spanish Data Protection Agency https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Changes to the privacy policy

We may change the information contained in this Privacy Policy from time to time as we deem it appropriate. Should we do so, you will be notified in a variety of ways through the Platform, or via email when the change in question is significant to your privacy, so that you can review and assess the changes and, where appropriate, object to or unsubscribe from any service or functionality.

Information about cookies

We use cookies and similar devices to enhance your browsing experience on the Platform, to understand how you interact with us and, in certain cases, to be able to show you advertisements based on your browsing habits. Please read our Cookie Policy to learn more about the cookies and similar devices we use, their purpose and other information of interest.

Legal Advice

Please make sure you read every section of this Legal Notice before using this website. All users of the site are bound by the following terms and conditions.

In compliance with the obligation to provide information as stipulated in Spanish Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic Commerce (LSSI-CE) of 11 July, the following general information regarding this website is provided below.

The purpose of this text is to explain the functionalities of this website in detail and to provide you with information related to the website owner and the purpose of the contents included on it.

Identification Data

This Legal Notice regulates the use of the website service, informing you, in compliance with Spanish Law 34/2002, of 11 July, on Information Society Services and Electronic Commerce, of the following information:

Company name: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Registered office: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

E-mail: poturnay@pks.sk

Phone: +421 2 330 14 286

Tax Identification Code (VAT number): SK2021615629

Registration data:

Use of the website and obligations of the users

The user undertakes to use this website, its content and services without infringing current legislation, generally accepted uses, and public order. The use of the website for illicit or harmful purposes against PKS or a third party, which may cause damage or interfere with the normal use of the website in any way, is strictly forbidden.

PKS ensures that the contents and services offered by this site respect the principles of personal dignity and of protection of youth and childhood, as well as the principle of non-discrimination for reasons of race, sex, religion, opinion, nationality, disability or any other personal or social aspect.

These General Terms and Conditions of the website do not grant the user any other right to use, alter, exploit, reproduce, distribute, or publicly communicate the contents of the website in any other way than those expressly provided for herein.

The contents (information, sound and/or image files, photographs, designs, etc.) included on the site are the property of PKS or have been duly authorised for dissemination by their legitimate owners.

PKS undertakes not to engage in misleading advertising. Therefore, the following actions are expressly prohibited:

 • The use of the site for any commercial or advertising purposes other than those strictly permitted.
 • The reproduction, publication, distribution, or modification, in whole or in part, of the site without the prior written permission of the rightful owners, or as permitted by law.
 • Any infringement of the rights of PKS or of its legitimate owners.

Intellectual and industrial property

The user recognises and accepts that all the industrial and intellectual property rights over the contents and/or any other elements inserted on the website either belong to PKS  or ATLAS duly authorised for their dissemination on this website.

In the event that a user or third party considers that there has been a violation of their legitimate intellectual property rights due to the introduction of certain content on the website, they must notify PKS of this circumstance, submitting:

 • Details of the holder of the allegedly infringed rights or, in the event that the complaint is submitted by a third party other than the data subject, the representation under which he or she is acting.
 • Reference to the specific contents protected by intellectual property rights and their location on the website, accreditation of the intellectual property rights indicated and an express statement in which the interested party accepts responsibility for the veracity of the information provided in the notification.

Links

This website provides links to other websites and content owned by third parties.

The sole purpose of the links is to provide the user with the possibility to access these links. PKS accepts no liability whatsoever for the possible outcomes that may arise for the user as a result of accessing these links.

Any user who intends to establish any technical link from their website to this site must obtain prior written authorisation from PKS. Establishing the link does not imply the existence of a relationship between PKS and the owner of the site on which the link is established in any case, nor PKS‘s acceptance or approval of its contents or services.

The website on which the link is established will not contain any brand, denomination, logo, slogan, or other distinctive signs that belong to PKS, except those expressly authorised.

Unilateral modification and duration

PKS reserves the right to modify, at any time and without prior notice, the presentation and configuration of the website, as well as this Legal Notice.

EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIABILITY

PKS does not grant any warrant nor is it responsible, in any case, for damages of any nature that could be caused by:

 • The lack of availability, maintenance, and effective functioning of the website and/or its services or contents.
 • The existence of viruses, malicious or harmful programs in the contents.
 • User’s illicit, negligent, fraudulent use contrary to these conditions, good faith, generally accepted uses, or public order, of the website, its services, or its contents.

Processing of personal data

PKS, as stated in its Privacy Policy (which can be consulted on this website), has adopted the appropriate levels of security for the data it processes and manages, incorporating all the technical means and measures within its reach to guarantee its confidentiality, avoid its misuse, loss, alteration, unauthorised access, and theft.

Applicable law and jurisdiction

For the resolution of all disputes or questions related to this website or the activities carried out therein, Spanish law shall be applied, to which the parties expressly submit themselves. The courts and tribunals of the residence of the claimant, who identifies himself as a consumer, shall have jurisdiction for the resolution of all disputes arising out of or in connection with the use of this website, and, failing this, the courts and tribunals of the city of Brussels shall have jurisdiction.

Contact

Should you have any questions about this Legal Notice or any comments about it, please contact poturnay@pks.sk or send a written communication to the address given in the heading.

Cookie policy

1. Definition and generic function of cookies.

What are cookies?

This website uses cookies and/or similar technologies that store and retrieve information when you browse. In general, these technologies can be used for a variety of purposes, such as, for example, recognising you as a user, obtaining information about your browsing habits, or customising the way in which content is displayed.

The specific uses we make of these technologies are described below.

2. Information on the type of cookies used and their purpose.

Technical cookies

These cookies allow the user to browse our website and use the different options or services that exist on it, including those that we use to enable the management and operation of the website and to enable its functions and services, such as, for example:

 • Control traffic and data communication
 • Identifying the session
 • Access to the private area
 • Remembering the items in the shopping basket
 • Carrying out the purchase process of an order
 • Manage payment
 • Control fraud linked to the security of the service
 • Apply for registration or participation in an event
 • Use security elements during browsing
 • To store content for video or sound broadcasting
 • Enable dynamic content (e.g. text or image loading animation)
 • Share content via social networks

Analysis:

These are those that allow us to monitor and analyse the behaviour of website users, including quantifying the impact of advertisements.

The information collected through this type of cookies is used to measure the activity of the website, application or platform, in order to make improvements based on the analysis of the data on the use made by users of the service.

Preference or personalisation cookies:

These are those that allow information to be remembered so that the user accesses the service with certain characteristics that can differentiate their experience from that of other users, such as, for example, the language, the number of results to be displayed when the user performs a search, the appearance or content of the service depending on the type of browser through which the user accesses the service or the region from which they access the service, etc.

Behavioural advertising:

These are those that store information on user behaviour obtained through the continuous observation of their browsing habits, which allows a specific profile to be developed in order to display advertising based on the same.

3. Identification of who uses cookies.

Third-party cookies.

Analysis cookies: these allow us to quantify the number of users and thus carry out the measurement and statistical analysis of the use made by users of the service offered. To do this, your browsing on our website is analysed in order to improve the range of products or services that we offer.

Google Analytics Cookies

The site uses the Google Analytics service, which is provided by Google, Inc., an entity whose main office is at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States (“Google”).

Google Analytics uses cookies to help us analyse how users use the website. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

Google will use this information on our behalf for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage.

Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however, if you do this you may not be able to prevent the processing of data or information by Google. However, if you do so, you may not be able to use the full functionality of this site. By using this site, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

GOOGLE privacy policy: developers.google.com/analytics

4. Information on how to accept, refuse, revoke consent or delete cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA provides the user with a cookie management or configuration system, with which they can enable or disable the cookies they deem appropriate. Cookies necessary for the operation of the website cannot be disabled.

Please note that if you accept third-party cookies, you should be able to delete them from the browser options or from the system offered by the third party itself.

Likewise, you can allow or block cookies, as well as delete your browsing data (including cookies), from the browser you use. Consult the options and instructions offered by your browser to do so. Please note that if you accept third-party cookies you must delete them from the browser options.

In compliance with current legislation in force, with the exception of strictly necessary cookies and performance/analysis cookies, this website may only use cookies with the prior express consent of the visitor. The entity responsible for the website undertakes to use cookies only for the purposes referred to in this cookie policy.

It is important to note that the use of Cookies is essential for the correct functioning of the website as a whole, and therefore their acceptance is recommended.

5. Information on data transfers to third countries.

You can find out about transfers to third countries which, where appropriate, are made by the third parties identified in this cookies policy in their corresponding policies (see the links provided in the Third Party Cookies section).

6. Cookies used and their respective purposes

The information relating to the Cookies used on the website is detailed below, as well as the data processing purposes that justify them.
Necessary
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

7. User configuration to avoid Cookies.

From our website and in compliance with current legislation, we provide you with information that allows you to configure your browser / Internet browsers to maintain your privacy and security in relation to cookies. Therefore, we provide you with information and links to the official support sites of the main browsers so that you can decide whether or not you wish to accept the use of cookies.

You can block cookies through the configuration tools of your browser or you can configure your browser to warn you when a server wants to save a cookie:

a) If you use Microsoft Internet Explorer, under the menu option Tools > Internet Options > Privacy > Settings.

For more information visit windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies and windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9.

b) If you use Firefox, under the menu option Tools > Options > Privacy > Cookies.

To find out more visit support.mozilla.org/products/firefox/cookies.

c) If you use Chrome, under Options > Advanced > Privacy.

For more information, visit support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647.

d) If you use Opera, under Security and Privacy, you can configure your browser settings. For more information visit www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Information retention periods

Cookies will be used solely and exclusively for the time necessary to fulfil the purposes for which they have been indicated in each cookie. For all of the above, the party responsible for the website has adapted, in relation to its own cookies, the periods of conservation of the information that can be consulted in the browser.

In relation to third-party cookies, the retention periods can be consulted in the privacy policies of the links set out in the section on third-party cookies.

Once the cookie has expired, it may be renewed if the user accepts its use.

Notice about deleting cookies

If the user disables or deletes cookies from their browser, given that this is an activity that is carried out locally through the device or browser itself, it will not be possible for the website manager to be aware of this action by the user.

9. Processing of personal data.

Data controller

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Postal address: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Processing purposes and legal basis

The purposes of the processing are indicated in “Cookies used and purposes”.

Legal basis for processing

The legal basis for the processing is your consent, which you can manage and revoke, in the options presented in this document.

Data recipients

PSK will share the information collected with:

Data may be communicated to public authorities and bodies, for compliance with a required legal obligation, as well as to service providers and third parties necessary for the management and execution of cookies.

Service providers acting on our behalf as data processors Google

Furthermore, in relation to the third party cookies identified, we remind you that these cookies are either sent from a domain not managed by PSK but by the corresponding third party, or they are sent from our domain, but the information collected is managed by that third party.

Transfers to third countries

Data processing is generally carried out by service providers located within the European Economic Area or in countries that have been declared to have an adequate level of protection.

In other cases, we guarantee the security and legitimacy of data processing by requiring our suppliers to have binding corporate rules that guarantee the protection of information similar to those established by European standards or to subscribe to the standard clauses of the European Union.

Data retention period

The data will be processed for as long as the authorisations for use granted remain in force. In accordance with data protection regulations, this data will be kept (during the period of limitation of the actions derived from said authorisation) for the sole purpose of complying with the legal obligations required of PSK and for the formulation, exercise or defence of claims.

Exercise of rights and claims before the Data Protection Authority / Rights of interested parties

The owner of the personal data may exercise their rights in relation to the same (access, portability, revocation of consent, rectification, opposition, limitation, deletion) in accordance with the regulations in force, at the postal and electronic addresses indicated above. Likewise, [you may] address any claims arising from the processing of your personal data to the Spanish Data Protection Agency (www.agpd.es).

POLitica de cookies

1. Definición y función genérica de las cookies.

¿Qué son las cookies?

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido.

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

2. Información sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad.

Cookies técnicas

Estas cookies permiten al usuario la navegación a través de nuestra web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella, incluyendo aquellas que utilizamos para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo:

 • Controlar el tráfico y la comunicación de datos
 • Identificar la sesión
 • Acceder al área privada
 • Recordar los elementos que integran la cesta de la compra
 • Realizar el proceso de compra de un pedido
 • Gestionar el pago
 • Controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio
 • Realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento
 • Utilizar elementos de seguridad durante la navegación
 • Almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido
 • Habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen)
 • Compartir contenidos a través de redes sociales

De análisis:

Son aquellas que nos permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios del sitio web, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios.

La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

De preferencias o de personalización:

Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

Publicitarias comportamentales:

Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

3. Identificación de quién utiliza las cookies.

Cookies de terceros.

Cookies de análisis: permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies de Google Analytics

El sitio utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio, recopilando informes de la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la actividad del sitio y el uso de Internet.

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará tu dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Si lo desea puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, si lo hace, puede ser que no puedas usar la plena funcionabilidad de este sitio. Al utilizar este sitio, consiente en el tratamiento de su información por Google en la forma y para los fines arriba indicados

Política de privacidad de GOOGLE: developers.google.com/analytics

4. Información sobre la forma de aceptar, denegar, revocar el consentimiento o eliminar las cookies.

POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA pone a disposición del usuario, un sistema de gestión o configuración de cookies, con el que puede habilitar o deshabilitar las cookies que estime convenientes. Las cookies necesarias para el funcionamiento de la página web, no podrán ser deshabilitadas.

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá poder eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero

Igualmente, puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies), desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta, que si aceptas las cookies de terceros deberás eliminarlas desde las opciones del navegador.

En cumplimiento de la actual legislación en vigor, con excepción de las cookies estrictamente necesarias y de las cookies de desempeño/análisis, este website solo podrá recurrir a la utilización de Cookies mediante el consentimiento previo y expreso del visitante. La entidad responsable de la página web se compromete a utilizar Cookies solamente para las finalidades referidas en la presente política de cookies

Es importante referir que la utilización de Cookies es esencial para el correcto funcionamiento del website en su totalidad, por lo que se recomienda su aceptación.

5. Información sobre las transferencias de datos a terceros países.

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros identificados en esta política de cookies en su correspondientes políticas ( Ver los enlaces facilitados en el apartado Cookies de Terceros)

6. Cookies utilizadas y respectivas finalidades

Se detalla, a continuación, la información relativa a las Cookies utilizadas en el website, así como las finalidades de tratamiento de los datos que las justifican.

Necesarias

Las cookies necesarias se requieren para habilitar las funciones básicas de este sitio, como proporcionar un inicio de sesión seguro o ajustar sus preferencias de consentimiento. Estas cookies no almacenan ningún dato personal identificable.

Funcionales

Las cookies funcionales ayudan a realizar determinadas funciones, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.

Analíticas

Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas como el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.

7. Configuración del usuario para evitar Cookies.

Desde nuestra página web y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en relación a las cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de cookies.

Así, puede bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o bien puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas >Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.

Para saber más visite windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet- explorer-9.

b) Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones >Privacidad > Cookies.

Para saber más visite support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies.

c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.

Para saber más support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador. Para saber más visite www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

8. Plazos de conservación de la información

Las cookies serán utilizadas única y exclusivamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las cuales se ha indicado en cada cookie. Por todo lo anterior, el responsable de la página web ha adaptado en relación a sus cookies propias los plazos de conservación de la información que podrán consultarse en el navegador.

En relación a las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados en las Políticas de privacidad de los enlaces expuestos en el apartado Cookies de terceros.

Una vez caducada la cookie podrá ser renovada si el usuario vuelve a aceptar su utilización.

Aviso sobre eliminación de cookies

Si el usuario deshabilita o borra las cookies de su navegador, dado que se trata de una actividad que se realiza en local realizada a través del propio dispositivo o navegador, no será posible que el responsable de la web pueda tener constancia de esta acción del usuario

9. Tratamiento de datos de carácter personal.

Responsable del tratamiento

 • PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
 • VAT number: SK2021615629
 • Dirección: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia
 • E-mail: poturnay@pks.sk

Finalidades del tratamiento y base jurídica

Las finalidades del tratamiento están indicadas en „Cookies utilizadas y finalidades“

Base jurídica del tratamiento

La base jurídica del tratamiento es su consentimiento, que podrá gestionar y revocar , en las opciones presentadas en el presente documento

Destinatarios de los datos

PSK compartirá la información recogida con:

Los datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las cookies.

Proveedores de servicios que actúan por nuestra cuenta como encargados del tratamiento Google

Además, en relación con las cookies de terceros identificadas te recordamos que estas cookies, o bien se envían desde un dominio no gestionado por PSK sino por el tercero correspondiente, o bien se envían desde nuestro dominio, pero la información recogida la gestiona ese tercero.

Transferencias a terceros países

El tratamiento de los datos se realiza, con carácter general, por prestadores de servicios ubicados dentro del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel adecuado de protección.

En otros supuestos garantizamos la seguridad y legitimidad del tratamiento de los datos exigiendo a nuestros proveedores que dispongan de normas corporativas vinculantes que garanticen la protección de la información de manera similar a las que establecen las normas europeas o que suscriban las cláusulas tipo de la Unión Europea.

Período de conservación de los datos

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones de uso otorgadas. De acuerdo con la normativa de protección de datos, estos datos serán conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicha autorización) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas a PSK y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos / Derechos de los interesados

El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer los derechos en relación a los mismos (acceso, portabilidad, revocación del consentimiento, rectificación, oposición, limitación, supresión) de acuerdo con la normativa vigente, en las direcciones postales y electrónicas arriba indicadas . Así mismo, [puede/s] dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de tus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Politica de privacidad

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

 • RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de sus datos es: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

 • CIF: SK2021615629
 • Dirección Postal: Daniel Poturnay – Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
 • Correo electrónico: poturnay@pks.sk

¿Qué tipo de datos tratamos?

Dependiendo de los productos, servicios o funcionalidades de los que quiera disfrutar en cada momento necesitaremos tratar unos datos u otros.  En general dichos datos, serán, según el caso, los siguientes:

 • Sus datos identificativos (Por ejemplo: Su nombre, apellido, idioma, país desde el que interactúe con nosotros, datos de contacto, etc.)
 • Datos de conexión, geolocalización y navegación (en caso de que interactúe con nosotros desde el móvil, por ejemplo).
 • Información comercial si estuviera suscrito a nuestra newsletter.
 • Datos sobre sus gustos y preferencias.

Recuerde que, cuando le pidamos que rellene sus datos personales para darle acceso a alguna funcionalidad o servicio de la web, marcaremos algunos campos como obligatorios, puesto que son datos que necesitamos para poder prestarle el servicio o darle acceso a la funcionalidad en cuestión.

Por favor, tenga en cuenta que, si decide no facilitarnos esos datos, es posible que no pueda completar su registro como usuario o que no pueda disfrutar de esos servicios o funcionalidades.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Dependiendo de cómo interactúe con nuestra web, trataremos sus datos personales para las siguientes finalidades:

 1. Para atender las solicitudes o peticiones que realice a través de los distintos medios incorporados a nuestra web.

  Sólo tratamos los datos personales que sean estrictamente necesarios para gestionar o resolver su solicitud o petición.

 2. Para fines de marketing.

  En la medida en que se suscriba a nuestra Newsletter, sus datos personales serán utilizados para la remisión periódica de boletines informativos de la empresa.

  Debe recordar que puede darse de baja de la Newsletter, en cualquier momento y sin coste, poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico del responsable de tratamiento o siguiendo las indicaciones que le ofreceremos en cada una de nuestras comunicaciones.

 3. Para la gestión de redes sociales

  En el caso de que nos siga o nos contacte a través de las diferentes redes sociales en las que estamos presentes, trataremos los datos que usted nos proporcione a través de las mismas. con la única finalidad de dar respuesta a sus mensajes o comentarios y la gestión de nuestra lista de contactos.

 4. Análisis de usabilidad y de calidad para la mejora de nuestros servicios (Cookies)

  Si accede a nuestra Plataforma, le informamos de que trataremos sus datos de navegación para fines analíticos y estadísticos, es decir, para entender la forma en la que los usuarios interactúan con nuestra Plataforma y así ser capaces de introducir mejoras en la misma. Así mismo, en ocasiones, realizamos acciones y encuestas de calidad destinadas a conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes y usuarios y detectar aquellas áreas en las que podemos mejorar.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal que nos permite tratar sus datos personales también depende de la finalidad para la que los tratemos, de este modo encontraremos distintas bases legales en virtud de las siguientes finalidades:

 1.  Atención solicitudes de información.

  La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento informado para dar respuesta a las consultas planteadas a través de la página web, lo que supone la aceptación de estas condiciones por parte del interesado.            

 2. Marketing

  La base legítima para tratar sus datos con finalidades de marketing es el consentimiento que usted presta.

 3. Redes sociales

  La base de legitimación es el consentimiento informado para dar respuesta a las consultas planteadas a través de la red social, así como el momento en el que nos sigue y desea forma parte de nuestra lista de contactos.

 4. Análisis de usabilidad y de calidad (Cookies)

  Consentimiento del usuario para la implantación de cookies.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 1. Solicitud de información.

  Trataremos sus datos durante el tiempo que sea necesario para atender su solicitud o petición y posteriormente 1 año.

 2. Marketing.

  Trataremos sus datos hasta que solicite la baja o cancele su suscripción a la newsletter.

 3. Redes sociales

  Trataremos sus datos durante el tiempo que sea necesario para atender su solicitud o petición y mientras sea seguidor de nuestro perfil.

¿Compartiremos sus datos con terceros?

 • Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo: obligación legal, obtengamos su consentimiento expreso o entendamos que existe un interés legítimo por nuestra parte, que le será debidamente comunicado.

  No obstante, le informamos que estamos presentes en las siguientes redes sociales.: Instagram, para mantener a nuestros seguidores informados respecto de las novedades y servicios de la empresa.

   Usted puede acceder a estas redes sociales de manera voluntaria y a través de los enlaces disponibles en la propia página web o accediendo directamente y por su cuenta desde el navegador o app instalada.

  Debe saber, que este sitio web no se hace responsable del uso de los datos que estas redes sociales pueden realizar. Sin embargo, cuando estos datos se generen en la red social y deriven de una interacción con nuestra cuenta oficial, seremos corresponsables del tratamiento junto con la red social.

  Para poder consentir nuestra cesión desde este sitio web y el tratamiento que se realiza de sus datos, deberá leer detenidamente la política de privacidad de la red social a la que desee acceder:

  De esta manera, antes de pinchar en los logos de las RR. SS. presentes en nuestra página web, puede informarse y realizar un redireccionamiento con previo conocimiento del tratamiento de sus datos y de manera voluntaria.

  No obstante, le informamos que el sitio web contiene enlaces externos a:

  • Potravinárska komora Slovenska (PKS): https://www.pks.sk/
  • DOP Azafrán de La Mancha: https://doazafrandelamancha.com/es/
  • DOP Jumilla: https://jumilla.wine/
  • DO La Mancha: https://lamanchawines.com/
  • DO Almansa: https://denominacion-origen-almansa.com/

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de sus datos personales y a garantizarle el ejercicio de sus derechos.

Podrá ejercitarlos sin coste alguno remitiéndonos un correo electrónico a nuestra dirección poturnay@pks.sk, simplemente indicándonos el motivo de su solicitud y el derecho que quiere ejercitar.

En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarle, podremos solicitarle copia de un documento acreditativo de su identidad. En particular, independientemente de la finalidad o la base legal en virtud de la que tratemos sus datos, usted tiene derecho a:

Pedirnos acceso a los datos suyos de los que disponemos.

Pedirnos que rectifiquemos los datos de los que ya disponemos. Tenga en cuenta que, al facilitarnos activamente sus datos personales por cualquier vía, garantiza que son ciertos y exactos y se comprometes a notificarnos cualquier cambio o modificación de los mismos.

Pedirnos que suprimamos sus datos en la medida en que ya no sean necesarios para la finalidad para los que necesitemos tratarlos según te hemos informado con anterioridad, o en que ya no contemos con legitimación para hacerlo.

Pedirnos que limitemos el tratamiento de sus datos, lo que supone que en determinados casos pueda solicitarnos que suspendamos temporalmente el tratamiento de los datos o que los conservemos más allá del tiempo necesario cuando puedas necesitarlo. Si nos ha proporcionado su consentimiento para el tratamiento de sus datos para cualquier finalidad, también tiene derecho a retirarlo en cualquier momento.

Recibir aquellos datos personales que le incumban y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

Por otra parte, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en nuestro interés legítimo, también tendrás derecho a oponerte al tratamiento de sus datos.

Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos pertinente, en particular, ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Cambios a la política de privacidad.

 Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de Privacidad cuando lo estimemos conveniente. En caso de que lo hagamos, se lo notificaremos por distintas vías a través de la Plataforma, o incluso se lo comunicaremos a su dirección de correo electrónico cuando el cambio en cuestión sea significativo para con su privacidad, de manera que pueda revisar los cambios, valorarlos y, en su caso, oponerse o darse de baja en algún servicio o funcionalidad.

Información sobre cookies

Utilizamos cookies y dispositivos similares para facilitar su navegación en la Plataforma, conocer cómo interactúa con nosotros y, en determinados casos, poder mostrarle publicidad en función de sus hábitos de navegación. Por favor, lea nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies y dispositivos similares que usamos, su finalidad y otra información de interés.

Aviso Legal

Por favor, lea todos los apartados del presente Aviso Legal antes de utilizar este sitio web. Las siguientes condiciones son vinculantes para cualquier usuario del mismo.

En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los siguientes datos de información general de este sitio web.

La razón de este texto es explicarle de manera detallada las funcionalidades de esta web y aportarle aquella información relacionada con el titular de la web y la finalidad de los contenidos incluidos en ella.

Datos identificación

El presente Aviso Legal regula el uso del servicio del sitio web informándole en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de los siguientes extremos:

Denominación social: PKS (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)

Domicilio social: Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, Slovakia

Correo electrónico:  poturnay@pks.sk

Teléfono: +421 2 330 14 286

Código de Identificación Fiscal (CIF): ­­­SK2021615629

Datos Registrales:

Uso del sitio web y obligaciones de los usuarios.

El usuario se compromete a utilizar el sitio web, el contenido y servicios, sin contravenir la legislación vigente, los usos generalmente aceptados y el orden público. Queda prohibido el uso del sitio web con fines ilícitos o lesivos contra PKS o un tercero, que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal uso del sitio web.

PKS garantiza que los contenidos y servicios que ofrece el portal respetan el principio de dignidad de la persona, de protección de la juventud y la infancia, de no-discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otro aspecto personal y social.

Las presentes Condiciones Generales de Uso del sitio web no confieren al usuario ningún otro derecho de uso, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de los contenidos del sitio web distintos de los aquí expresamente previstos.

Los contenidos (información, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, diseños, etc.) recogidos en el portal, son propiedad de PKS o la misma se encuentra debidamente autorizada para su difusión por sus legítimos titulares.

PKS se compromete a no realizar publicidad engañosa, y, por tanto, queda prohibido:

 • El uso para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.
 • Su reproducción, publicación, distribución o modificación, total o parcial a menos que se cuente con la autorización previa y por escrito de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
 • Cualquier vulneración de los derechos de PKS o de sus legítimos titulares sobre los mismos.

Propiedad intelectual e industrial

El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el sitio web pertenecen PKS o la misma se encuentra debidamente autorizada para su difusión en el presente sitio web.

En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en el sitio web, deberá notificar dicha circunstancia a PKS indicando:

 • Datos del titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto del interesado.
 • Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en el Web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

Enlaces

El presente sitio web proporciona enlaces a otros sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros.

El único objeto de los enlaces es proporcionar al usuario la posibilidad de acceder a dichos enlaces. PKS no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al usuario por el acceso a dichos enlaces.

El usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al portal deberá obtener la autorización previa y escrita de PKS. El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre PKS y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de PKS de sus contenidos o servicios.

El sitio web en el que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a PKS, salvo los expresamente autorizados.

Modificación unilateral y duración

PKS se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y configuración del sitio web, así como el presente Aviso Legal.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

PKS no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran acarrear a causa de:

 • La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus servicios o contenidos.
 • La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
 • El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes condiciones, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.

Tratamiento de datos personales

PKS tal y como recoge en su Política de privacidad que puede consultar en este sitio web, ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que trata y gestiona, incorporando todos los medios y medidas técnicas a su alcance para garantizar su confidencialidad, evitar su mal uso, pérdida, alteración, acceso no autorizado y robo.

Legislación aplicable y jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso, los Juzgados y Tribunales del domicilio del demandante que se identifique como consumidor, en caso contrario los Juzgados y Tribunales competentes serán los de la ciudad de Bruselas.

Contacto

En caso de que cualquier usuario tuviese alguna duda acerca del presente aviso legal o cualquier comentario sobre el mismo puede dirigirse a  poturnay@pks.sk o enviar una comunicación escrita a la dirección que consta en el encabezado.